Kreo kontraŭ evoluado?

eseo de Reinhard Pflüger
» germanlingva pli ampleksa versio / ausführlichere Fassung auf Deutsch

Kiel kristano oni ne povas ignori la unuajn ĉapitrojn de la Biblio. Ankaŭ sendepende de tio: ĉeno de mirindaj hazardegoj, kiujn premisas la klasika evoluada teorio, ne aspektas kredinda.

Aliflanke la kutima evangelika starpunkto premisas, ke amaso da indikoj pri milionoj da jaroj de surtera vivo ĉiuj erarigas. Ĉu vere Dio volas forviŝi siajn spurojn?

Ne - oni nur legu la Biblion ĝuste!

Karel Claeys asertas en sia samnoma libro:

"La Biblio konfirmas la mondkoncepton de naturscienco."


Bedaŭrinde la aŭtoro tie faras ankaŭ multajn aŭdacajn interpretojn, tiel ke oni ne povas senkontrole transpreni liajn asertojn. Sed lia baza konstato pri evoluado miaopinie estas bone dokumentita kaj konfirmebla per la biblia teksto kaj aliaj komentoj.

Liaj ĉefaj argumentoj estas:

La teksto estas titolita per "toledot", laŭvorte "generoj".

Bestospecioj estas "formataj, farataj" ("asah"), ne "kreataj" ("bara").

Ke la "tagoj" povas esti pli longaj tempoperiodoj, oni povas konkludi el la ekzisto de diversaj esprimoj de la hebrea lingvo, kie la vorto same paliĝis. Ke efektive necesas tiu interpreto, montras jeno:

La duan rakonton pri kreado (ekde la dua parto de kap. 2,4) Claeys karakterizas pri priskribo de ekloĝo kaj ekkultivado de unu regiono (kaj tiel solvas la kontraŭdirojn al la unua rakonto). Definitive ĝi estas skribita el tiel limigita vidpunkto. Mi ne konsentus diri, ke ĝi nenion pli pretendas, ĉar ĝi relative klare prezentas rakonton pri la unuaj homoj (ĉiukaze la verkinto de ĉapitro 5 supozas tion). Sed ja povas esti, ke la vera origino estas ekloĝo kaj la antaŭa tempo kunŝoviĝis, ĉu ĉar la aŭtoro ne sciis pri ĝi, ĉu ĉar ne interesis lin. Kaj eble en tiu priskribita loko la ŝajne malĝusta sinsekvo vere okazis.

Ĉu ankoraŭ demandoj aŭ komentoj? Bonvole al reinhard [punkto] pflueger [heliko] esperanto [punkto] de (la vortoj en [] signifas @ kaj . , sed tion mi ne skribas por eviti spamon).Kion mi krome havas en TTT, tio estas listigita sur mia ĉefpaĝo ĉe
www.seite16.de.